Mediacje cywilne


Specjalizuję się w mediacjach różnego typu - mediacje rodzinne, szkolne oraz cywilne. Jeśli zależy Ci na rozwiązaniu sporu, długotrwałego konfliktu odwiedź moją stronę internetową.

OD 06.02.2022R. W SPRAWIE MEDIACJI PROSZĘ DZWONIĆ PO GODZ. 16.30

Dlaczego warto przystąpić do mediacji w sprawach cywilnych?

 • bo przystępując do mediacji otrzymujesz szansę na swobodną rozmowę ze stroną, z którą jesteś w sporze
 • bo otrzymujesz szansę na rozwiązanie sporu w krótszym niż w sądzie czasie( bywa, że nawet podczas jednego posiedzenia udaje się osiągnąć porozumienie)
 • bo wydajesz zdecydowanie mniej na mediacje niż na postępowanie sądowe
 • bo podczas mediacji to ty decydujesz o swoich sprawach
 • bo zasada poufności daje ci gwarancję, że w przypadku braku porozumienia na protokole znajdą się tylko informacje o liczbie i miejscu spotkań. Mediator nie zdradza tego, o czym mowa była poidczas mediacji a strony nie mogą się powoływać na fakty czy ustalenia, które ostatecznie nie znalazły się w ugodzie
 • bo możesz zachować dobre relacje z drugą stroną
 • bo w mediacji mogą uczestniczyć pełnomocnicy, jeśli tylko taka będzie wola stron. 
 • bo ugoda zawarta przezd mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej
 • bo nadanie ugodzie klauzuli wykonalności umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Co musisz zrobić, aby zainicjować mediację? 

 • złóż ( drogą elektroniczną (z własnoręcznym podpisem), pocztową lub osobiście u mediatora)wniosek o przeprowadzenie mediacji (kliknij) i prześlij go na adres: poczta@mediatorwlodzi.pl Aby mieć pewność, że wniosek dotarł do mediatora, skontaktuj się (+48 608 321 438) z mediatorem,
 • dokonaj opłaty od wniosku za zainicjowanie mediacji (100,00 zł ) na konto bankowe wskazane przez mediatora,
 • możesz poprosić mediatora, aby nawiązał kontakt z drugą stroną jeśli nie chcesz tego robić sam
 • czekaj na informację od mediatora o dacie, miejscu i godzinie pierwszego posiedzenia mediacyjnego

Jak długo trwa mediacja?

 • Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to około 2h. Liczba posiedzeń mediacyjnch zależy od stopnia skomplikowania sprawy. MOże być ich kilka. Mediacje nie trwają w nieskończoność. 

Jak rozliczam się za mediacje?

 • Rozliczenie za każde posiedzenie mediacyjne następuje gotówką, bezpośrednio po każdym posiedzeniu mediacyjnym. Podczas ostatniego posiedzenia mediacyjnego Strony otrzymują rachunki za usługę

Kto prowadzi mediacje cywilne?

 • mediator (socjolog) Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna

lub

 • ze względu na przedmiot sprawy i konieczność skupienia uwagi zarówno na relacjach jak i przedmiocie sporu mediację umowną w sprawach cywilnych prowadzi mediator (socjolog) Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna adwokat Julia Kalamat 

Ile kosztuje mediacja umowna?

W sprawach niemajątkowych - 450,00 zł za jedno posiedzenie mediacyjne (do 2h), każda następna rozpoczęta godzina rozpoczyna następne posiedzenie mediacyjne (płatne "po połowie" przez strony)

 • Do kosztów postępowania mediacyjnego doliczany jest koszt wynajęcia pomieszczenia na mediację ( nie więcej niż 200,00 zł za jedno posiedzenie mediacyjne)
 • Koszt przygotowania ugody mediacyjnej przez prawnika: 100,00 zł/ 1 strona 

W sprawach majątkowych 

 • Koszty obejmują do 2 posiedzeń mediacyjnych w sprawach o WPS poniżej 50.000 zł; do 4 posiedzeń w sprawach o WPS powyżej 50.000 zł do 2.000.000 zł; do 10 posiedzeń w sprawach powyżej 2.000.000 zł. Dodatkowe posiedzenia płatne wg opłat za mediację w sprawach niemajątkowych.
 • do 5000 zł – 500 zł
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1000 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2000 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 2900 zł
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 5600 zł
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 7800 zł
 • powyżej 5 000 000 zł – 13.000 zł.

Procedura postępowania w przypadku mediacji cywilnych sądowych:

 • Sędzia prowadzący sprawę może sam zaproponować stronom skorzystanie z mediacji/ Strony mogą zgłosić swoją gotowość do mediacji podczas pierwszego posiedzenia,
 • Mediator otrzymuje postanowienie z sądu o skierowaniu sprawy do mediacji,
 • Mediator nawiązuje kontakt (telefoniczny/ mailowy) ze stronami i odbiera zgodę na mediację,ustalają termin wstępnego spotkania(osobno, dla każdej ze stron)
 • Strony dokonują opłaty ze mediację, w wysokości określonej w Rozporządzeniu,
 • Mediator może zaproponować spotkanie wstępne służące(stronie) poznaniu zasad mediacji,
 • Odbywa się pierwsze, wspólne posiedzenie mediacyjne. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to ok 2h. Czas trwania mediacji wszczętej na podstawie postanowienia sądu nie powinien przekroczyć 3 miesięcy,
 • Strony, z pomocą mediatora spisują projekt ugody(jeśli została zawarta),
 • Mediator sporządza protokół z mediacji i wraz z treścią ugody(jeżeli została zawarta)przesyła ją do sądu. Strony otrzymują odpis protokołu.
 • Strony czekają na decyzję sądu.

Rozporządzenie MInistra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegający zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. 

Mediacje cywilne prowadzi się w sprawach:

 • o podział majątku,
 • zniesienie współwłasności,
 • żądania odszkodowania i zadośćuczynienia
 • o zapłatę,
 • o zachowek,
 • o eksmisję,
 • o dział spadku,
 • służebność drogi koniecznej,
 • realizacja umów cywinoprawnych,
 • konfliktów sąsiedzkich i lokalowych